Bash script to configure static networking on LXC2 container
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Josef Eberle d568a8bea5 Added funcionality to read path to containers from file 3 miesięcy temu
LICENSE Update 'LICENSE' 1 rok temu
README.md Initial commit 1 rok temu
lxc-staticnet Added funcionality to read path to containers from file 3 miesięcy temu

README.md

lxc-staticnet

Bash script to configure static networking on LXC2 container